اهداف مهم انجمن

 

bl1 اطلاع رسانی در سطح داخلی و جهانی در زمینه پیامدهای کاربرد سلاحهای شیمیائی علیه ایران و وضعیت قربانیان این سلاح ها.


bl1 سعی در ایجاد شبکه علمی و تخصصی برای استفاده از تجارب دانشمندان و کارشناسان ایران و سایر کشور ها جهت فراهم نمودن مراقبت های بهداشتی مناسب تر از قربانیان سلاحهای شیمیایی در کشور، همچنین یافتن روشهای نوین پیگیری مشکلات بهداشتی و درمانی قربانیان بخصوص مردم غیر نظامی.


bl1 ارائه اطلاعات ضروری و توصیه های بهداشتی به قربانیان سلاحهای شیمیایی و افراد خانواده ایشان .


bl1 همکاری با مراکز علمی ، تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی و خارجی برای انجام پژوهش در زمینه پزشکی، اجتماعی و یا سایر اثرات عوامل شیمیایی.


bl1 انجام فعالیتهای صلح طلبانه با شعار "جهانی عاری از جنگ وسلاحهای شیمیائی"و آگاه سازی افکار عمومی نسبت به خطر جنگ و  سلاحهای شیمیائی برای بشریت و محیط زیست و اقدامات موثر در زمینه خلع سلاح و نابودی سلاحهای کشتار جمعی.


bl1 توسعه ارتباطات فرهنگی با کشورهایی که به نحوی تحت تأثیر جنگ و سلاحهای کشتار جمعی قرار داشته اند.


bl1 ایجاد و توسعه ارتباط با مجامع بین المللی مانند سازمان ملل ، سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) وسایر انجمنهای غیردولتی(NGO)که حمایت کننده قربانیان جنگ بوده و در زمینه منع استفاده از سلاحهای کشتار جمعی(WMD) و تقویت معاهدات منع کاربرد سلاحهای شیمیایی فعالیت می کنند.


bl1 ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان هاي مسئول پيگيري موضوع رسيدگي حقوقي به دعاوی جانبازان شيميايي عليه استفاده کنندگان از سلاح هاي شيميايي و تجهيز کنندگان دولت عراق در جهت بکارگيري از اين سلاح هاي ممنوعه تا حصول نتيجه عملي در اين زمينه.

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم