سلاح شیمیایی و آثار مخرب آن

 

سلاح‌هاي شيميايي براي اولين بار در جنگ جهاني اول (1918-1914) ابتدا توسط ارتش آلمان و سپس توسط ساير كشورهاي درگير جنگ مورد استفاده قرار گرفت. گاز خردل براي اولين بار در همين جنگ در سال 1917 در جبهه بلژيك استفاده شد. پس از جنگ جهاني اول، پروتكل 1925 ژنو كاربرد سلاحهاي سمي و شيميايي را ممنوع ساخت بطوري كه حتي در جنگ دوم جهاني نيز هيتلر و ساير كشورهاي درگير جنگ در بكارگيري اين سلاحها خودداري كردند.

 

 

انجمن قربانیان2
سازمان منع سلاح های شیمیایی1
موزه صلح تهران
موزه صلح هیروشیما
موزه کرنیکا
مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم