Mohamadi-asadollahروز جهانی بزرگداشت قربانیان سلاح های شیمیایی را با یاد آنانی گرامی میداریم که جان شیرین خود را در راه دفاع از میهن و پاسداشت صلح فدا کردند به ویژه آنانکه قربانی سلاح های غیر انسانی و مرگبار شیمیایی شدند، از قربانیان اولین حملات شیمیایی در جنگ اول جهانی تا رزمندگان ایرانی در طول 8 سال جنگ تحمیلی و نیز هزاران قربانی غیر نظامی که در مناطق مرزی ایران و در شمال عراق قربانی این اسلحه شوم گردیدند .

و نیز به یاد دهها هزار قربانی که با رنج و بیماریهای بی شمار ناشی از مصدومیت شیمیایی روزگار می گذرانند. ما امروز از کینه ونفرت سخن نمی گوئیم، از انتقام سخن نمی گوئیم بلکه از امید سخن میگوئیم و آرزو، امید برای تکرار نشدن آنچه ما شاهد آن بودیم و آرزو برای ریشه کن شدن سلاحهای ممنوعه از جهان که مقدمه ای است برای برقراری صلح پایدار.

ما شاهدان یکی از بزرگترین جنایات جنگی تاریخ جنگهای معاصر، قربانیان منفورترین سلاح ساخت بشر و زخم خورده از درنده خویی و بی رحمی جنگ افروزان در دنیای متمدن، بر آنیم تا روزهای باقی مانده از عمر خود را با نفسهای خسته و چشمان سوخته برای ترویج عدالت و دوستی در جهان وقف کنیم و پیام آور صلح در دنیا باشیم. باشد تا کودکانمان و سایر مردم دنیا در هر جای عالم از موهبت زندگی صلح آمیز بهره مند باشند و منابع ملت ها بجای آنکه صرف ساخت سلاح های مرگبار و کشتار شود، صرف آبادانی و ساختن زندگی بهتر در جهانی پر از صلح و دوستی گردد.

به امید آن روز

انجمن قربانیان2
سازمان منع سلاح های شیمیایی1
موزه صلح تهران
موزه صلح هیروشیما
موزه کرنیکا
مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم