روابط عمومی

اطلاعات تماس

روابط عمومی

آدرس:
خیابان وحدت اسلامی، خیابان شهید فیاض بخش، درب شمالی پارک شهر، موزه صلح تهران
تهران 12 ایران

تلفن: 66731076- 021

فکس: 66739992-021

https://scwvs.org

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی

Email:

 

 

خیابان وحدت اسلامی، خیابان شهید فیاض بخش، درب شمالی پارک شهر،  موزه صلح تهران
تلفن: 66731076- 021    نمابر:66739992-021  

Email: