اهداف مهم انجمن

 

bl1 اطلاع رسانی در سطح داخلی و جهانی در زمینه پیامدهای کاربرد سلاحهای شیمیائی علیه ایران و وضعیت قربانیان این سلاح ها.


bl1 سعی در ایجاد شبکه علمی و تخصصی برای استفاده از تجارب دانشمندان و کارشناسان ایران و سایر کشور ها جهت فراهم نمودن مراقبت های بهداشتی مناسب تر از قربانیان سلاحهای شیمیایی در کشور، همچنین یافتن روشهای نوین پیگیری مشکلات بهداشتی و درمانی قربانیان بخصوص مردم غیر نظامی.


bl1 ارائه اطلاعات ضروری و توصیه های بهداشتی به قربانیان سلاحهای شیمیایی و افراد خانواده ایشان .


bl1 همکاری با مراکز علمی ، تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی و خارجی برای انجام پژوهش در زمینه پزشکی، اجتماعی و یا سایر اثرات عوامل شیمیایی.


bl1 انجام فعالیتهای صلح طلبانه با شعار "جهانی عاری از جنگ وسلاحهای شیمیائی"و آگاه سازی افکار عمومی نسبت به خطر جنگ و  سلاحهای شیمیائی برای بشریت و محیط زیست و اقدامات موثر در زمینه خلع سلاح و نابودی سلاحهای کشتار جمعی.


bl1 توسعه ارتباطات فرهنگی با کشورهایی که به نحوی تحت تأثیر جنگ و سلاحهای کشتار جمعی قرار داشته اند.


bl1 ایجاد و توسعه ارتباط با مجامع بین المللی مانند سازمان ملل ، سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) وسایر انجمنهای غیردولتی(NGO)که حمایت کننده قربانیان جنگ بوده و در زمینه منع استفاده از سلاحهای کشتار جمعی(WMD) و تقویت معاهدات منع کاربرد سلاحهای شیمیایی فعالیت می کنند.


bl1 ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان هاي مسئول پيگيري موضوع رسيدگي حقوقي به دعاوی جانبازان شيميايي عليه استفاده کنندگان از سلاح هاي شيميايي و تجهيز کنندگان دولت عراق در جهت بکارگيري از اين سلاح هاي ممنوعه تا حصول نتيجه عملي در اين زمينه.

انجمن قربانیان2
سازمان منع سلاح های شیمیایی1
موزه صلح تهران
موزه صلح هیروشیما
موزه کرنیکا
مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم